מתכונים קלים -> מתכונים קלים עם ללא

מתכונים קלים עם ללא